Hoezo ‘hier is alle ruimte?’

Twee poppetjes. De een veelbegaafd en ziet ruimte. De ander wordt door een een raster beperkt met allemaal vakjes en vraagt: Hoezo 'hier is alle ruimte?'

Waar sta jij in de verandering?

Twee individuen kunnen de wereld heel verschillend zien. De een vanuit de ene plek, de ander vanuit een andere plek. Als je werk altijd heel gestructureerd ‘in vakjes’ is geordend, zie je wellicht niet de ruimte die nodig is voor verandering. Het vak(je) is dan een belemmering geworden. Dit zien we ook in afdelingen en teams. De technische afdeling ‘versus’ de commerciële afdeling bijvoorbeeld. Of de ontwikkelafdeling ‘versus’ de beheerafdeling. Soms zit het verschil alleen in de mindset binnen een team. De een is nieuwsgierig en wordt blij van nieuwigheden. De ander wordt blij van een goedlopende strakke planning. Die verschillen kunnen juist heel nuttig zijn als je dit weet te gebruiken.

(On)vanzelfsprekende combinaties

De meerwaarde van veelbegaafden ligt onder andere in de (on)vanzelfsprekendheid waarmee ze vakgebieden combineren. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek doen en exposeren in een kunstgalerie, of systemen programmeren en sociale dienstverlening. Of door de opeenvolgende carrière-stappen zoals van toneelspeler, filmacteur, regisseur, producent naar theaterdirecteur. Of door veelverweven talenten als theatermaker, websitebouwer, tekstschrijver, impro- muzikant, docent, onderzoeker, podcastmaker, sportcoach en organisatieadviseur te combineren. De uiteenlopende vakgebieden prikkelen en versterken elkaar. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om patronen in het ene vakgebied te zien en te vertalen naar een ander vakgebied. Veelbegaafden zien vaak meer ruimte om zowel het een als het ander te veranderen. De ruimte te zien binnen de vakjes en ook daarbuiten.

Als je de verschillende talenten en het denken en doen van multi-talenten en vakspecialisten goed weet in te zetten, kun je als bedrijf of organisatie toppresteren. Bijvoorbeeld door de snelheid waarmee een veelbegaafd persoon patronen en mogelijkheden ziet te combineren met de nodige specialistische vakkennis in de uitvoering van een plan. Of door een veelbegaafd persoon in te zetten om alle verschillende perspectieven te combineren tot een afgestemd en goed klinkend geheel. Toch blijkt dit vaak niet vanzelfsprekend en gewaardeerd te worden. De ideeën van de veelbegaafde zijn volgens de een nog te abstract, te ‘uiteenlopend’, te weinig praktisch en roepen weerstand op. En de ideeën van de vakspecialist passen volgens de veelbegaafde prima in het nieuwe concept als de ander wat meer meebeweegt. Het is dus belangrijk om te bepalen waar je staat in de verandering, elkaars krachten en talenten daarin te herkennen en samen een pad te ontdekken dat ieders ideeën bij elkaar brengt.

Hoe breng je dit bij elkaar?

Stichting Veelbegaafd organiseert hiervoor events, werksessies, onderzoek en een pool van veelbegaafden in The Stage. Hierin organiseren we de ruimte zo dat patronen zichtbaar worden en ideeën ruimte krijgen om te veranderen. Deelnemers krijgen hierdoor als vanzelf een ander beeld van zichzelf en de ander. Vaak door een vorm van spel en de veelbegaafdheid van deelnemers in te zetten. Wij denken dat een ieder wel een vorm van veelbegaafdheid heeft. De een wat meer uiteenlopend en meer bewust dan de ander. We doen onder andere onderzoek waarom dit zoals we dit doen werkt en wat we aan individuen, afdelingen, teams en organisaties kunnen meegeven die top willen presteren. We weten in ieder geval dat veelbegaafden graag uitgedaagd worden, door complexe vraagstukken bijvoorbeeld en dat ze graag op onderzoek uitgaan. Daarom werken we graag met bedrijven en (overheids)organisaties die een concreet vraagstuk willen oplossen en iets willen leren over de inzet van veelbegaafdheid.

Scroll naar boven