Els van Noorduijn

Wat doet Els? 

Els zoekt samen met medewerkers naar een andere, nieuwe weg. Ze helpt om richting te geven aan het veranderingsproces, waarbij de medewerkers zich doelen hebben gesteld die gehaald moeten worden. 

Als oud olympisch sporter en trainer van atleten die op het hoogste niveau sporten heeft Els jarenlang op een wetenschappelijke manier (ook door universitair onderzoek) kunnen kijken naar hoe je mensen in beweging krijgt vanuit hun mogelijkheden en talenten. Wat werkt in de sport, werkt ook in het bedrijfsleven. 
In de organisaties waar Els medewerkers begeleidt, zoals onder andere bij Altran, VION, Radboudumc, TU/e, Veiligheidsregio’s, ASML en CGI, leveren mensen prestaties die vergelijkbaar zijn met die van topsporters. Een sporter kan precies vertellen waarom hij iets doet en wat dat betekent voor het doel dat hij wil bereiken. Soms vraagt het resultaat om een creatieve, onconventionele route. En soms liggen de stapstenen naar het succes zo voor de hand, dat iedereen ze over het hoofd ziet. Dat is in de sport niet anders dan in organisaties. 

Hoe doet Els het?

Bij het in beweging krijgen van mensen speelt het lichaam een hele belangrijke rol. Het lichaam geeft als eerste signalen af als er iets niet goed is. In de sportwereld gaan we daar meteen iets aan doen. Maar in het dagelijks leven herkennen we die signalen niet. Els begeleidt mensen om die signalen wel meteen te herkennen en die kennis te gebruiken, zodat zij in staat zijn om op het hoogste niveau te presteren. Dit doet Els door individuele coaching, team-procesbegeleiding, fysieke metingen en zintuiglijke waarneming. 

Waarom?

Vroeger konden we op vaste fundamenten bouwen en was ervaring (senioriteit) leidend. In deze tijd van constante verandering worden die oude zekerheden vloeibaar. Voor de toekomst moeten we onder invloed van disruptieve technologieën nieuwe wegen gaan ontwikkelen. Oude methodes en oude verbanden werken niet meer. Grip houden op je omgeving en je toekomst, vraagt in deze tijd om andere skills. En vooral om je op een andere manier met je omgeving te verbinden. Betekenis geven staat daarbij centraal. Talentontwikkeling helpt medewerkers met het maken van die stap. Binnen ontwikkeltrajecten krijgen ze de mogelijkheid om zelf hun skills te ontwikkelen waardoor ze zelf op een nieuwe manier grip krijgen. Ze leren als het ware surfen op de golven in plaats van in de branding staan. Hierdoor kunnen de enorme mogelijkheden van deze tijd voor ze gaan werken. Dit is waarom talentontwikkeling zo belangrijk is! 

Ongelooflijk hoe Els in korte tijd ziet wat er nodig is om alles in beweging te brengen. De analogie van sport en spel heeft mij enorm geholpen in het bewuster gebruiken van mijn talenten om het verschil te maken. Ik heb weer zin om te spelen, ik geniet van mijn eigen ontwikkelproces, ik heb meer impact en ondanks het feit dat ik meer werk dan ooit, hou ik bergen energie over. 
Aranka Zondag-Huisman

Scroll naar boven